Meedogenloos eerlijk

Recensie door Oda Verkuijl

 Rond zijn veertigste realiseerde tv-maker Francois de Waal zich dat hij precies wist hoe hij zichzelf ongelukkig kon denken, maar niet hoe hij gelukkig werd. Dat was de aanleiding voor een grondig zelfonderzoek en een duik in de zelfhulpliteratuur, waarover hij eerder schreef in een collumn in dit blad.
De Waal schreef een meedogenloos eerlijk boek. Hij laat zien wat een vervelende, veroordelende man hij vroeger was, en hoe hij veranderde van een emotionele invalide in een moedig man die zijn zwakheden kent en zelfs durft te tonen.

François de Waal
Vijftig manieren waarop ik mijn leven verpestte (en hoe jij dat kunt voorkomen)
met tekeningen van Kamagurka, Scriptum, 161 blz., 
16,-